Altid Korrektur
Få dit budskab klart igennem
 
 
Korrektur
 
Hvis du ikke vil have pakkeløsninger og særtilbud og ej heller har brug for en særlig hastighed, er almindelig korrektur lige for dig.
 
 
 
Hvad koster det?
 
Prisen udregnes pr. 2400 enheder inklusive mellemrum.
 
I Word, engelsk version: Tools -> Word Count... -> (Characters with spaces).
 
I Word, dansk version: Funktioner -> Ordoptælling -> Tegn (med mellemrum).
 
Dette antal divideres med 2400 enheder, og resultatet er antal normalsider.
 
Som udgangspunkt er prisen for 16 normalsider (ét trykark) 500 kr. eksklusive moms.
 
Minimumssatsen er 3 trykark (eller 3 timer).
 
Se Til aviser & forlag for at se om særtillæg.
 
Ved korrekturlæsningen udarbejdes en oversigt over din teksts sproglige stil – Altid Korrekturs sproglige retningslinjer – som følger med.
 
 
 
Altid Korrekturs sproglige retningslinjer giver ...
 
Et indblik i tekstens stilistiske valg.
 
Mulighed for at justere disse valg og ensrette dem (for eksempel ensrette forkortelserne, så de er typemæssigt ens).